सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग २ | WWF

सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग २Posted on 18 August 2016
सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग २
© WWF Nepal
यस सङ्ग्रहमा सम्मिलित कथा हामीले वातावरण र व्यक्तिहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरेको सहयोगका एक झल्को हुन् । यी कथा हरियो वन कार्यक्रमका तीन मुख्य सम्भाग तथा तीन अन्र्तसम्बन्धित मुद्दाबाट लिइएका हुन् । यिनले जैविक विविधतालाई जोगाउन, जलवायु परिवर्तनसँग आफुलाई अनुकूलित तुल्याउन र पछिसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत र सेवालाई व्यवस्थित रुपले समायोजन गर्न अघि बढीरहेको समुदायको उदाहरण दिन्छन् ।
सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग २
© WWF Nepal Enlarge