आन्तरिक सुशासन प्रवर्धन विधि १: सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखा परिक्षण | WWF

आन्तरिक सुशासन प्रवर्धन विधि १: सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखा परिक्षणPosted on 02 August 2013
जानकारी पत्र: सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण
© WWF Nepal
सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण भनेको कुनै पनि समूह तथा संस्थाको पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई सुदृढ गर्न अपनाइने एउटा सहभागितामूलक प्रक्रिया हो । यस प्रक्रिया अनुसार सहजकर्ताका रुपमा काम गर्ने स्थानीय स्तरका स्रोत व्यक्तिको सहयोगमा वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना गतिविधि संचालन गर्छ । सूचनाको आदान प्रदान तथा प्रश्नोत्तर विधिबाट यसले उपभोक्ता समूहका सदस्य (अधिकारवाला व्यक्तिहरू) र उपभोक्ता समूहको कार्यकारिणी सदस्य (कर्तव्यपालक व्यक्तिहरु) लाई कार्य सम्पादनको आपसी मूल्यांकनका निम्ति अनुमति दिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको मूल्यांकन गरिन्छ । र सार्वजनिक लेखापरिक्षणमा वित्तीय कारोबार एवं कोषको अवस्थाको समिक्षा गरिन्छ । यी दुवै प्रक्रिया सामान्यतया वर्षको १ पटक सञ्चालन गरिन्छन् । सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखापरिक्षण गर्दा आएका सवालहरु तथा सिफारिश गरिएका बिषयलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिन्छ । आवधिक रुपमा पुनरावलोकन तथा समिक्षा गरिन्छ । अर्को बर्षको सार्वजनिक सुनुवाई तथा लेखपरिक्षणमा फेरी ती बिषयको समिक्षा गरिन्छ ।

यसबारे विस्तृत रुपमा बुझ्न जानकारी पत्र डाउनलोड गर्नुहोस् ।
जानकारी पत्र: सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण
© WWF Nepal Enlarge