आन्तरिक सुशासन प्रवर्धन विधि ३: सहभागितामूलक सुशासन आँकलन | WWF

आन्तरिक सुशासन प्रवर्धन विधि ३: सहभागितामूलक सुशासन आँकलनPosted on 02 August 2013
जानकारी पत्र: सहभागितामूलक सुशासन आँकलन
© WWF Nepal
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहमा विविध उपभोक्ताका आ-आफ्नै आवश्यकता र रुचि हुन्छन् । उनीहरुको सामाजिक-आर्थिक स्तरकै अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरुको पहुँच र नियन्त्रणमा पनि भिन्नता आउँछ । लाभको न्यायसंगत बांडफांडको सुनिश्चितताका लागि र खासगरी सबैभन्दा सिमान्तकृत समूह र महिलाको रुचि र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समान आवश्यकता र रुचि भएका उपभोक्ताको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लागि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहको आन्तरिक सुशासन सुदृद हुनुपर्छ ।

यसबारे विस्तृत रुपमा बुझ्न जानकारी पत्र डाउनलोड गर्नुहोस् ।
जानकारी पत्र: सहभागितामूलक सुशासन आँकलन
© WWF Nepal Enlarge