Summary of Community Adaptation Plan of Action of Neulapur | WWF

Summary of Community Adaptation Plan of Action of NeulapurPosted on 20 June 2014
...
© © CARE Nepal
यस दस्तावेजले गोदाना महिला उपभोक्ता समूह, नेउलापुर-९, बर्दियाको समुदाय स्तरिय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको संक्षिप्त जानकारी प्रदान गर्दछ । यसले यस्तै अरु योजना तयार पार्न पनि मद्दत गर्दछ ।
...
© © CARE Nepal Enlarge