जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण | WWF

जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणPosted on 20 June 2014
GESI Training Manual
© © CARE Nepal
 यो तालिम निर्देशिका जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको व्यावहारिक पक्षमा केन्द्रित रहे पनि यसले जैविक विविधता संरक्षण, जीविकोपार्जन र रेड प्लसका पक्षमा वैज्ञानिक विश्लेषणका पाटाहरु पनि समेटेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासलाई अगाडी बढाउनका निम्ति अवास्क्यक पर्ने लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका महत्वपूर्ण पाटालाई निकै सरल रुपमा सहजीकरणका लागि सघाउने प्रयास यस निर्देशिकाले गरेको छ ।
GESI Training Manual
© © CARE Nepal Enlarge