सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग १ | WWF

सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग १Posted on 07 November 2014
सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग १
© WWF/Hariyo Ban Program
विगत तीन वर्षको हरियो वन कार्यक्रमको अथक मिहिनेतको परिणाम देखा पर्न थालेको छ — र यी परिणामलाई समेटेर राख्नु पर्ने बेला आएको छ । यस सङ्ग्रहमा सम्मिलित कथा हामीले वातावरण र व्यक्तिहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरेको सहयोगका एक झल्को हुन् । 
सुन्दर सफलता- समुदाय र जैविक विविधताका हरित परिवर्तनका कथाहरु : भाग १
© WWF/Hariyo Ban Program Enlarge