Opportunities | WWF

OpportunitiesCall for Enlistment in Consultant Roster

WWF Nepal is updating its current consultant roster for various consultancy services. For details, please visit this tab.
 

Vacancies!

We are hiring! Please refer to this page for more details. 

अमेरिकी विकास नियोगको सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, प्रतिकार्य, पुनस्र्थापना तथा पूर्वतयारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा काम गर्न तत्पर गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा संयन्त्रबाट प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक आव्हान


अमेरिकी विकास नियोग (युएसएड)को सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाली समुदाय र जैविक विविधतालाई लाभ पुर्‍याउनु हो । हरियो वन कार्यक्रम डब्लुडब्लुएफ नेपाल, केयर नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसहित चार वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । कार्यक्रमको पहिलो चरण सन् २०११ मा सुरु भएर सन् २०१६ मा अन्त्य भएको थियो । पहिलो चरणका उल्लेखनीय उपलब्धि र सिकाईहरूलाई अवलम्बन गर्दै कार्यक्रमको दोस्रो चरण सन् २०१६ देखि नै सुरु भई ५ वर्षसम्मका लागि सञ्चालन भइरहेको छ । यस कार्यक्रमले चितवन अन्नपूर्ण भू–परिधि र तराई भू–परिधिमा काम गर्छ । यसका दुई कार्यक्षेत्र जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रहेका छन् । यी दुई कार्यक्षेत्रभित्र बजारमा आधारित जीविकोपार्जन, सुशासन र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम पर्दछन् ।
 
प्रयोगात्मक अनुसन्धान तथा नवीन कार्यका लागि हरियो वन कार्यक्रममा Small Grants Program को व्यवस्था गरिएको छ । Small Grants Program सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा गैर–सरकारी संस्था र विद्यार्थीले पाउन सक्छन् । जलवायु परिवर्तन वा अन्य कारणले उत्पन्न भएका प्रकोपको प्रभाव घटाउन Small Grants Program मा विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका
लागि अनुदानको व्यवस्था छ ।
 
यसै सन्दर्भमा हरियो वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चारवटै साझेदार संस्थाहरूको तर्फबाट डब्लुडब्लुएफ नेपाल विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पूर्वतयारीका कार्य गर्न चितवन अन्नपूर्ण भू–परिधि (CHAL) र तराई भू–परिधि (TAL) मा हरियो वन कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा संयन्त्रबाट प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गर्दछ ।
 
निम्न बुँदागत क्षेत्रहरूमध्ये कुनै एक वा बजेट सीमाभित्र रही एकीकृत प्याकेजमा प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको मितिभित्र पेश गर्न  सकिनेछः
  •             नगरपालिका वा गाउँपालिकाको समग्र विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना तथा पूर्वतयारीसहितको योजना तर्जुमा गर्ने ।
  •             नगरपालिका वा गाउँपालिकाको जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्था भएका वडाको विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पूर्वतयारीसहितको योजना तर्जुमा गर्ने ।
  •             नगरपालिका  वा  गाउँपालिकाको  जलवायुजन्य  विपद्को  सबैभन्दा  बढी  जोखिमपूर्ण  अवस्था  भएका-रहेका  समुदायमा जलवायुजन्य जोखिमहरूको फरक प्रभाव विश्लेषण तथा सम्बोधन योजना तर्जुमा वा विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पूर्वतयारीसहितको योजना तर्जुमा गर्ने ।
  •             नगरपालिका वा गाउँपालिकाको समग्र वा जलवायुजन्य विपदको सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्था भएका वडाको वा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्था भएका रहेका समुदायका सदस्यहरूको विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पूर्वतयारीमा क्षमता विकास तथा आवश्यक उपकरण-सामग्री व्यवस्था गर्ने ।
  •             विपद् प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा पूर्वतयारीका लागि स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (Emergency Operation Centers) वा सिकाई केन्द्रको क्षमता विकास तथा आवश्यक उपकरण-सामाग्री व्यवस्था गर्ने ।
 
पेश भएका प्रस्ताव सम्भव भएसम्म नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो समयमा गरेका आवश्यकता  वा  अभाव  विश्लेषणमा  आधारित  हुनुपर्नेछ  ।  साथै  विपद्  व्यवस्थापन  समितिको  हकमा  प्रस्तावमा  अहिले  भइरहेका पुनर्स्थापना , पुननिर्माण र पूर्व तयारीका कार्यसँग उपयुक्तता सुनिश्चितताका लागि एक तह माथिको/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिश पनि संलग्न हुनुपर्नेछ ।

यस प्रस्तावना पेश गर्नका लागि विस्तृत कार्यविवरण यस पेजको दाँयापट्टि डाउनलोडका लागि उपलब्ध छ । 
 
प्रत्येक प्रस्तावको अधिकतम बजेट बढीमा २५ लाखसम्म मात्र हुनुपर्नेछ । पेश भएका प्रस्ताव नेपालीमा हुनुपर्नेछ । प्रस्ताव तल दिइएको इमेल वा ठेगानामा वि.सं. २०७६ पौष ८ गतेभित्र बुझाइ सक्नुपर्नेछ । छानिएका प्रस्तावकलाई मात्र सम्पर्क गरिनेछ । प्रस्ताव छनोटको अधिकार हरियो वन कार्यक्रमसँग सुरक्षित रहनेछ । प्रस्तावका बारेमा टेलिफोनबाट सोधपुछ गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
 
डब्लुडब्लुएफ नेपाल, हरियो वन कार्यक्रम
पोस्ट बक्स नम्बरः ७६६०, पवित्र प्यारा मार्ग
बालुवाटार, काठमाडौं, नेपाल
इमेलः hariyobanprogram@wwfnepal.org

हरियो वन कार्यक्रम - Small Grants Program ToR