प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासमा लैङ्गिक समावेशीकरणका सफल अभ्यासहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल | WWF

प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासमा लैङ्गिक समावेशीकरणका सफल अभ्यासहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपालPosted on 08 March 2021
प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासमा लैङ्गिक समावेशीकरणका सफल अभ्यासहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
© WWF Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको कैलाश पवित्र भू–परिधि संरक्षण तथा विकास पहल, डब्लु.डब्लु.एफ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, र हिमवन्ती नेपालको पहलमा लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण र समावेशी विकासकालागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएका उदाहरणीय प्रयासहरु यस पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ । प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनामा महिलाको सशक्त र अर्थपूर्ण सहभागिताले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेखनीय नतिजाहरु प्राप्त भएकाछन् ।
प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासमा लैङ्गिक समावेशीकरणका सफल अभ्यासहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
© WWF Nepal Enlarge